سالنامه نجومی ۱۴۰۳ منتشر شد

برای سومین سال پیاپی، مجلهٔ نجوم اقدام به انتشار تقویم نجومی کرده است.
تقویمی که در آن همهٔ رخدادهای نجومی، به‌همراه رویدادهای رسمی کشور آمده است.
تقویم نجومی این سال، فرهنگ اصطلاحات نجومی و توضیح دربارهٔ پدیده‌های آسمانی، رویداد های نجومی و تقویم رسمی را شامل می شود.
در تقویم نجومی هزار و چهارصد و سه استخراج پدیده‌ها توسط علی ابراهیمی سراجی، مهدیس رضایی نیاسر، هانیه الماسی، معروف باقریان، مهنا جعفری نیا انجام شده و مسئولیت طراحی، گرافیک و صفحه آرایی این تقویم با هلیا امامی و فاطمه عابدی بوده است.نظارت و هدایت پروژهٔ تقویم نجومی نیز با دکتر میرترابی بوده است.
اگرچه این سالنامه مورد استفادهٔ عموم است، برای همه علاقه‌مندان به نجوم به ویژه برای رصدگران و عکاسان نجومی، یک کتابچهٔ راهنمای کاربردی محسوب می‌شود.
اگر می‌خواهید هم اکنون از همهٔ رویدادهای جذاب و مهم آسمان در سال آینده مطلع شوید، این سالنامهٔ نجومی بسیار مورد استفاده شما خواهد بود.
جهت تهیه سالنامه نجومی ۱۴۰۳ 
مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان به شماره کارت 

( ۱۲۵۰۰۰ تومان + ۳۵۰۰۰ تومان هزینه ارسال )

۵۰۲۹-۳۸۱۰-۳۲۱۳-۸۸۸۵
بنام رضا منصوری ، بانک دی واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به همراه مشخصات خود ( نام و نام خانوادگی ،‌ شماره تماس ، نشانی کامل و کد پستی ) به تلگرام مجله نجوم ارسال نمایید . 
تقویم نجومی 1403